Tips en info:

Info belastingdienst

Wij ondersteunen u graag met uw financiële administratie en fiscale aangiften. Op deze pagina vind u enkele handige tips en informatie over de belastingdienst.

Tips en advies:

Codes Belastingdienst

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Via de link hieronder vind u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

Zoekhulp-functie Belastingdienst

Zoekhulp voor betalingskenmerk en aangifte- , aanslag- of beschikkingsnummer. Wat wilt u weten? Uw betalingskenmerk, of uw aangifte- , aanslag- of beschikkingsnummer? Met deze tool van de belastingdienst kunt u het opzoeken.

Kortdurend uitstel van betaling

U kunt telefonisch uitstel van betaling krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt maximaal 4 maanden uitstel van betaling vanaf de dag na de uiterste betaaldatum van de aanslag. Er wordt wel invorderingsrente in rekening gebracht vanaf die datum.

Bendor is een NOAB-erkend kantoor

Codes belastingdienst

Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen?

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

Indien u alleen het betalingskenmerk weet dan kunt u dat met deze module omrekenen.

Codering in letters is als volgt:

Omzetbelasting

B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting

L – Loonheffing
A – Naheffingsaanslag loonheffing
J – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting

H – Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
N – Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)

Zorgverzekeringswet

W – Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting

V – Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

M – Motorrijtuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen

T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

Overigen

Z – Overige

De codering in cijfers is als volgt:

Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na het de letter vind de tijvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 – Definitieve aanslag
7 tot en met 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:

21 – 1e kwartaal
24 – 2e kwartaal
27 – 3e kwartaal
30 – 4e kwartaal

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.46 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014
0000.00.000.B.01.5040 – Omzetbelasting april 2015

Heeft u nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kunt u contact met ons opnemen.