Service

Wij ondersteunen je graag met jouw financiële administratie en fiscale aangiften. Hier vind je enkele handige tips en informatie over de belastingdienst.

Informatie over de Belastingdienst

Wij ondersteunen je graag met jouw financiële administratie en fiscale aangiften. Hier vind je enkele handige tips en informatie over de belastingdienst.

Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen?

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind je een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

Indien je alleen het betalingskenmerk weet dan kun je dat met deze module omrekenen.

Lettercodering

Omzetbelasting

B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting

L – Loonheffing
A – Naheffingsaanslag loonheffing
J – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting

H – Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
N – Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)

Zorgverzekeringswet

W – Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting

V – Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

M – Motorrijtuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen

T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

Overigen

Z – Overige

Cijfercodering

Voor de letter vind je het fiscale- of het BSN (Burgerservicenummer), na het de letter vind je de tijdvakcodering en de statuscodering.

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 – Definitieve aanslag
7 tot en met 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:

21 – 1e kwartaal
24 – 2e kwartaal
27 – 3e kwartaal
30 – 4e kwartaal

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.46 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014
0000.00.000.B.01.5040 – Omzetbelasting april 2015

Heb je nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kun je contact met ons opnemen.

Tips en advies:

Zoekhulp-functie Belastingdienst

Zoekhulp voor betalingskenmerk en aangifte- , aanslag- of beschikkingsnummer. Wat wil je weten? Je betalingskenmerk, of uw aangifte- , aanslag- of beschikkingsnummer? Met deze tool van de belastingdienst kun je het opzoeken.

Kortdurend uitstel van betaling

Je kunt telefonisch uitstel van betaling krijgen als je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt maximaal 4 maanden uitstel van betaling vanaf de dag na de uiterste betaaldatum van de aanslag. Er wordt wel invorderingsrente in rekening gebracht vanaf die datum.

Heb je nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken? Neem dan even contact met ons op.